Hvorfor er det smart at vide, hvad du skal bygge, før du bygger det?

Få svaret på hvorfor User Experience og konceptudvikling er vigtigt.

Hvorfor er UX og konceptudvikling så vigtigt?

User Experience og konceptudvikling lyder for mange som buzzwords, men begge elementer er vigtige og meget praktiske metoder i en god digital produktudvikling. Men hvorfor er det egentlig så vigtigt og hvad mener vi egentlig når vi taler om User Experience og Konceptudvikling?

Lad os starte med definitionen af de to begreber.

  • User Experience (forkortet UX), betyder på dansk ‘brugeroplevelse’ – altså den oplevelse, dine brugere får, når de benytter dit produkt.
  • Konceptudvikling er sværere at definere, men hos Kruso arbejder vi med en forståelse af konceptudvikling, der lyder i retning af: ”Konceptudvikling handler om at skabe en beskrivelse af det digitale produkts funktion og udformning, de tilknyttede services og processer samt forretningsmodellen for produktet.”

Ofte går et User Experience- og Konceptforløb forud for påbegyndelsen af design og programmering af eksempelvis et nyt website eller et nyt digitalt produkt - og det er med god grund. For i konceptudvikling handler det helt lavpraktisk om at definere, hvad der skal bygges før du bygger det. Og i et User Experience forløb, handler det om at definere løsninger, der skaber optimal værdi og den bedste brugeroplevelse for dine kunder. Kort sagt handler det om at definere og undersøge, hvad der skal bygges, før du bygger det og hvordan du bygger det, så det skaber optimal værdi for dine kunder.

 

Så hvorfor er det smart at vide, hvad der skal bygges og hvordan det skal bygges, før du går i gang?

  1. Det er dyrt at skifte retning, hvis du rammer forkert. Vi ved hvor store omkostninger der kan være ved at skifte retning, når man er i produktion. Så hvis man inden produktionen har afprøvet og lavet prototyper, er man mere sikker på, at produktionen går smertefrit og uden store overraskelser.
  2. Du får mulighed for en tidlig vurdering og begrundelse af dine koncepter og idéer. Du kan i en konceptfase få de bedste idéer frem og udvælge, hvilke retninger, der er optimale i forhold til din forretning, dine brugerbehov og om det stadig er teknologisk muligt. Det giver dig et meget bedre overblik, og gør det muligt at skabe de bedste digitale produkter.
  3. Det gør det muligt at skabe et produkt, der har maksimal værdi for dine brugere. Ved hjælp af prototyper, wireframes og visuelle tests i et koncept- og UX-forløb, får du en fornemmelse af og teste med dine brugere og hvad der fungerer bedst. Du kan via et koncept- og UX-forløb få en fornemmelse af og en viden om, hvad dine brugere efterspørger. Sæt dine brugere i centrum og have empati for deres behov og ønsker.

 

Find flere argumenter og læs mere om emnet på følgende links: