Product Information Management

En central løsning til opbevaring og distribution af produktdata.

Har du styr på dit produktdata?

For langt de fleste virksomheder er produktdata et essentielt omdrejningspunkt. Produkters komplekse livscyklus sender dem igennem mange sæt hænder, hver med deres konkrete funktion og viden om det enkelte produkt. Det betyder, at produktdata produceres af mange forskellige mennesker, og det er ikke unormalt, at produktdata er spredt internt i virksomheden på forskellige digitale og fysiske lokationer. Mange virksomheder opdaterer produktdata jævnligt, og nogle helt ned til flere gange om ugen – enten som følge af tilføjelser, eller ændringer. Denne opsætning gør det svært, når produktdata skal samles på tværs af kompetenceområder. Det kan eksempelvis tage langt tid at indsamle data til et nyt katalog, og når produktdata endelig er indsamlet, kan man være så godt som sikker på, at en delmængde af produktdata allerede er forældet. Det kan i værste fald betyde tab af omsætning.

Rigtig mange virksomheder kender godt til problemet og lider under de store mængder ressourcer, der bruges i dagligdagen på at vedligeholde, indsamle og distribuere produktdata i relevante kanaler. Det medfører fejl/forældet data i op imod 30% af distribueret produktdata, lang time-to-market og grå hår på hovedet af de kolleger, som har til ansvar at indsamle data til forskellig brug. Oftest forsøges det løst med en række manuelle tidskrævende processer for opbevaring og opdatering af produktdata, der fører til øgede omkostninger og spild af dygtige medarbejders kompetencer. Dette betyder også, at man i virksomheder, for at spare ressourcer og omkostninger, indimellem vælger at begrænse mængden af produktdata – en tvivlsom strategi i en verden, hvor forbrugeren bliver mere og mere opmærksom på produktviden og detaljer.

 

PIM Model

Product Information Management

Udfordringen ligger oftest i styringen af produktdata – nærmere når produktdata ikke er centraliseret. Løsningen hedder PIM (Product Information Management), og er i sin grundlæggende forstand en central løsning til opbevaring og distribution af produktdata. Et PIM system kan opbevare alle typer produktdata; tekst, billede, video, lyd, pdf osv., og giver mulighed for at sprogversionere relevante datatyper. Når medarbejderne opdaterer produktdata direkte i PIM systemet, sikre man sig at data altid er opdateret et centralt sted, hvorfra produktdata kan trækkes. Det fantastiske er, at der kan oprettes datafelter til det enkelte formål – såsom beskrivende tekst til katalog, beskrivende tekst til website, beskrivende tekst til sælger osv. Felterne kan efter behov integreres til andre systemer.

Langt de fleste PIM systemer er bygget op omkring integrationer til centrale omkringliggende systemer. Produkter starter oftest deres liv i ERP systemet. Mange virksomheder anvender af samme grund ERP systemer til opbevaring af produktdata, hvilket i de fleste tilfælde er en fejl. ERP systemerne er ikke bygget til opbevaring af produktdata, og er dyre og komplekse at udvide til formålet. I stedet bør der opsættes en integration således produktnummer, titel og priser kan hentes fra ERP systemer.

 

Grunde til at anvende PIM

  • Styring af produktdata.
  • Forskellige sprog-versioner af produktdata.
  • Sikrer høj kvalitet af produktdata.
  • Data til forskellige kanaler hurtigt og effektivt.
  • Reduktion af ressourceudgifter.
  • Reduktion af time-to-market.

Wanna talk?

CTO

Telefon: +45 2681 2085

Mail: nsb@kruso.dk