DPA-System

Hvordan Domain Driven Design og et (næsten) text book agilt samarbejde giver mulighed for total modernisering samtidig med den daglige drift.

DPA-System er en selvejende, non-profit organisation, som under Miljøbeskyttelsesloven har til opgave at administrere reglerne om producentansvar for produktgrupperne elektrisk og elektronisk udstyr, batterier og akkumulatorer og udtjente biler.

Centralt for DPA-Systems forvaltning af denne offentlige opgave er ansvaret for udvikling og drift af det lovpligtige, nationale Producentansvarsregister. Systemet understøtter en kompleks forretningslogik med et utal af processer og integrationer til en lang række systemer som tilsammen samler kommunikationen mellem mange forskellige interessenter så som revisorer, miljøstyrelsen, DPA, producenter, kommuner m.m. Yderligere er DPA i dag i den sammenhæng afhængige af en del forretningskritiske arbejdsgange der udføres manuelt – ind og ud af systemet.

 

Ambitiøst moderniseringsprojekt i samarbejde med Kruso

Sammen med Kruso har DPA søsat et ambitiøst moderniseringsprojekt hvor vi sammen skaber næste generations ”producentansvarsregister” der i langt højere grad forsimpler, effektiviserer og automatiserer arbejdsgange, sikrer mere stabil drift og giver højere fleksibilitet i forhold til videre udvikling og minimerer fejlkilder.

I vinteren 2017/18 overtog vi det eksisterende system som vi drifter videre alt imens vi påbegyndte det indledende tekniske analysearbejde for at få et detaljeret billede af det nuværende system og det omkringliggende tekniske landskab. Samtidig har vi igennem teknisk og organisatorisk afklaringsfase formuleret den tekniske vision for det fremtidige system, udviklet systemarkitektur og defineret scope for første version af det nye producentregistersystem.

Vi er i dag i fuld sving med udviklingen af den moderniserede udgave af Producentansvarsregisteret og har i den forbindelse lagt de arkitektoniske byggesten for hvordan DPA-System i fremtiden kan overholde lovkrav, inddrage nye forretningsområder, samtidig med at den daglige drift sikres. Vores arbejdsopgaver spænder over detaljeret systemarkitektur, komplekse integrationer, afklaring og forsimpling af eksisterende forretningslogik og implementering af en åben microservice og API baseret tilgang til data i .Net Core, i første omgang via DPA-Systems nye javascript og web baserede løsning. Driften og brugen af DPA-Systems eksisterende producentansvarsregister udfases løbende efterhånden som de enkelte funktioner bliver re-implementeret i det nye system.

Billede af ødelagte biler og elektroniske genstande

Wanna Talk?

Hvis du vil vide mere om denne løsning, så ring eller skriv gerne til os.

CSO

Telefon: +45 3131 4888

Email: rpg@kruso.dk