Holbæk Tilflytterside

En videreudviking med fokus på skalerbarhed

Om Holbæk Kommune

Med deres kystlinje og en fantastisk historie og tradition for bådbyggeri har Holbæk Kommune et meget stort potentiale på det maritime område, som de gerne vil dele med endnu flere. Derfor vil de gerne tiltrække nye tilflyttere såvel som turister, som kan bidrage til kommunens udvikling. 

Fotos: Holbæk Kommune

Holbæk Tilflytterside

Udfordring

Holbæk Kommune ønskede en videreudvikling af deres eksisterende Umbraco løsning på deres ”Velkommen til Holbæk” side i form af nye funktioner samt muligheden for at lave en tema side om det maritime liv i Holbæk.

Løsning

En videreudvikling af den eksisterende Umbraco løsning på deres ”Velkommen til Holbæk” side med fokus på skalerbarhed. Dette gør det muligt for Holbæk Kommune at skabe flere kampagne sider, hvilket har resulteret i deres nye kampagne side om det maritime liv i Holbæk.

Resultat

En løsning, der med dens skalerbarhed sikrer at websitet er fremtidssikret, hvis kommunen ønsker flere kampagnesider. Samtidig har Holbæk Kommune fået en kampagneside, som rent visuelt er mere moderne end den klassiske kommuneside.

”Jeg synes, at det er rart, at man kan bruge elementerne frit. I forhold til det gængse system, hvor det er fastlåst, hvor elementerne skal være. Med gridsystemerne, kan man flytte rundt på tingene og selv bestemme, hvor elementerne skal være.”

- Christian Schiønning, Web Administrator, Holbæk Kommune

Holbæk Tilflytterside

Wanna talk?

Hvis du vil vide mere om denne løsning, så ring eller skriv gerne til os.

Customer Success Manager

Telefon: +45 5386 1553

Mail: marie@kruso.dk