ERFA-gruppemøde 2018

Årets første ERFA-gruppemøde havde fokus på GDPR, data privacy og blockchain

Kruso afholder to gange årligt ERFA-gruppemøde om OpenPublic Web udviklingsfællesskabet. Her har alle udviklingsfællesskabets kommuner mulighed at dele viden samt deltage i en faglig diskussion om, hvordan den fælles udviklingspulje skal investeres i den kommende tid.

 

Årets første møde blandt kommunerne i Open Public Web fællesskabet blev afholdt onsdag d.18 april på Krusos kontor i København. Denne gang var 10 af de 13 kommuner i udviklingsfællesskabet samlet for at dele ideer og erfaringer.

Til sidste møde i efteråret var persondataforordningen et af hovedtemaerne for ERFA mødet, hvor der blandt andet blev talt om, hvordan man opretholder en levende og vedkommende oplevelse for brugerne uden tracking og deling af personlig data med trejdepart. 
I tråd med at persondataforordningen træder i kraft i slutningen af maj, var dette naturligvis også et aktuelt emne på gårsdagens møde. 

Data privacy handler blandt andet om, i hvor høj grad persondata må deles med tredjeparter. På ERFA mødet har der været fokus på, hvordan kommunerne bedst løser og imødekommer de nye regler om data privacy uden at reducere serviceniveau og brugeroplevelse for borgerne.

Ved indtrædelse af den nye persondataforordning stilles der yderligere krav til alle, der håndterer personlig data. Dette gælder også landets kommunerne, som har ansvaret for at håndtere borgernes data. Derfor må kommunerne overveje og tage stilling til, hvor stor en del af deres data, der behandles i organisationen, og hvordan dette gøres i overensstemmelse med de nye krav.

Et andet punkt på dagsordenen var inspirationsoplæg ved Kasper Bang. Her kom vi blandt andet omkring Blockchain. Blockchain er en af de mest aktuelle teknologier lige nu og handler om distribution af information. 
Modsat mange andre teknologier bliver blockchain ikke hostet på en enkelt eller få computer men derimod på mange (op til tusinde) computere. Systemet er selvkontrollerende og krypterer data i en sådan grad, at det er næsten umuligt at ændre, da data ikke ligger samlet ét sted. Som sådan er data via blockchain ret sikker, men til gengæld er det tilgængeligt for mange, så heri ligger et paradoks, som kommunerne og udviklingsfælleskabet skal inkludere i vurdering af mulige anvendelsesområder.  

Dagen var en vekslen mellem status, sparring, inspirationsoplæg og information, hvor vi rundede dagen af med en workshop med produktudvikling af nye og eksisterende moduler i Open Public. 
Kruso siger tak til de deltagende kommuner for en god dag med mange indspark og stor entusiasme fra de deltagende webadministratorer.

Wanna talk?

Client Partner

Phone: +45 5144 2283

Mail: ksb@kruso.dk