Kruso skal levere Kommunernes Landsforenings nye digitale platform

KL og Kruso har indgået aftale om at udvikle og drive KL’s nye fremtidssikrede digitale platform, der skal øge anvendelsen og tilgængeligheden for KL’s mange brugere.

KL er som interesseorganisation for Danmarks 98 kommuner optaget af at varetage og understøtte kommunernes fælles interesser, både på det politiske og administrative plan. På den måde bidrager KL til at styrke det lokale demokrati i Danmark. I et gennemdigitaliseret land som Danmark kræver det selvfølgelig en digital platform, der som minimum er på højde med kommunernes og understøtter samarbejdet og ambitionen i det daglige. Det er i dette lys, at KL og Kruso, sammen med Krusos samarbejdspartner Kontrapunkt, skal udvikle en ny digital platform til KL.

KL er grundigt forberedt på opgaven og har arbejdet intenst og målrettet med at formulere strategi, værdier og design, inden opgaven blev sendt i udbud og leverandøren fundet. Fordi KL er så velforberedte og afklarede, er Krusos opgave i høj grad at tune ind på den ambition, KL har sat for projektet, og levere et State of The Art drifts- og udviklingsmiljø, der understøtter dette mål.

Den nye digitale platform skal være mere modtagerorienteret, lettere at tilpasse i et miljø af skiftende agendaer, generelt give en bedre brugeroplevelse og fokusere mindre på at aktivere viden ”om KL” og mere ”for kommunerne”. 

Samtidig skal platformen naturligvis give sømløs adgang på alle platforme, så adgangen til at bruge kl.dk aldrig er hindret af teknologien. Derved skal platformen tilbyde den tilstedeværelse, KL ønsker, når det er efterspurgt. Til dette har KL fra start valgt Open Source som teknologi, og den nye platform bygges på den danskudviklede Umbraco-platform.

Arbejdet er gået i gang, og den nye digitale platform forventes i luften ultimo 2018.

Krusos Client Partner, Kasper Saunders Bang, udtaler:

”Det er en vanvittig spændende opgave. Lige fra starten har KL klart meldt ud, hvad man vil med projektet, hvor grænserne går og til hvilket ambitionsniveau. Det betyder, at selv om vi som leverandør er stærkt orienterede mod teknologien, er vi kontinuerligt nødt til at holde produktet op mod KL’s ambition og tage ansvar for at levere de løsninger, der indfrier behovet.”

Wanna talk?

Client Partner

Phone: +45 5144 2283

Mail: ksb@kruso.dk