Public

Danmark har en af verdens bedste og mest velfungerende offentlige sektorer. Få steder i verden er der bedre sammenhæng mellem det, offentlige institutioner og offentlige virksomheder leverer og det, borgerne og samfundet efterspørger. Det er i høj grad produktet af en åbenhed og transparens, der er en del af det danske samfunds værdier og normer.

En væsentlig del af det at understøtte et åbent og transparent samfund er kommunikation og interaktion mellem myndigheder og borgeren, og her er digitale løsninger, webplatforme og selvbetjeningsløsninger en integreret del af den hverdag, vi alle kender og forventer i dag.

Kruso er Danmarks største leverandør til det offentlige og kommunale marked. Det er vi, fordi vi forstår, hvad det er for en kontekst, løsningerne skal anvendes i og, hvad det er, der skaber værdi for vores offentlige kunder. Vi forstår, at en digital platform er en central del af det at løse en offentlig kerneopgave. Vi forstår at offentlige virksomheder er drevet af et reelt ønske om at hjælpe andre, og at det motiv er motivation for alt det, der hver dag udspiller sig i mellem borger og myndighed eller virksomhed og myndighed.

Der er vigtigt, at offentlige myndigheders digitale platforme er skabt til at inkludere alle. Alle borgere er lige og alle har krav på at kunne komme i kontakt med myndighederne. Derfor arbejder vi intensivt med tilgængelighed og design af servicerejser, der tilgodeser, at ikke alle brugere er ens og, at der skal være rum til alle.

Læs om vores udviklingsfællesskab, som er specialudviklet til kommuner og offentlige institutioner.

De løsninger vi laver sammen med vores offentlige kunder handler altid om, at sætte borgeren eller virksomheden i centrum. Det handler om at forstå den brugerrejse og den serviceoplevelse, der skal være bærende i løsningen. Her tænker vi f.eks. i Service Design som metode til at skabe sammenhængende brugerrejser og resultater, der rammer kernespørgsmålet.

Den offentlige sektor er påvirket af et konstant overordnet krav om effektivisering. Denne effektivisering kommer i høj grad fra initiativer, der udspringer af kravene i de fælles offentlige digitaliseringsstrategier m.m. og handler om at bruge ressourcerne rigtigt, skabe selvbetjente og selvhjulpne borgere og fjerne barriere mellem myndighed og borgere. Kruso skaber digitale platforme, der understøtter disse processer, nedbringer omkostningerne til drift, skaber aktive medborgerskaber og inviterer til samarbejde mellem myndigheder og virksomheder.

Udvalgte kunder

Wanna talk?

CCO, Client Director

Phone: +45 5360 8320

Mail: oj@kruso.dk