OPW

Et kommunalt udviklingsfællesskab

OPW er en solid, avanceret og gennemtestet webløsning til kommuner baseret på open source CMS'et Umbraco

Af kommuner for kommuner

OPW er en software, der er specialudviklet af danske kommuner. Det betyder, at løsningerne og udviklingen, der udarbejdes, passer til de behov, der gør sig gældende for lige netop dem. Som medlem af OPW har man som kommune derfor medejerskab over softwareudviklingen.

Abonnementsløsning

OPW drives efter et Software as a Service-princip. I denne sammenhæng vil det sige, at hver kommune betaler et beløb, som dækker alle omkostninger. Det giver økonomisk budgetsikkerhed, som er modtagelig overfor uventede omkostninger.

Fællesskabet

Fællesskabet gør det muligt for hver kommune at nyudvikle sit site med reducerede omkostninger i sparring med andre kommuner. På den måde kan fællesskabet udvikle løsninger, der specifikt egner sig til kommunale behov. Som en del af fællesskabet bliver man derudover 2 gange årligt inviteret til ERFA-møder, hvor medlemmerne deler deres erfaringer.

Individuelle løsninger

Selvom de fleste kommuner opererer ud fra nogle standardløsninger, som er fælles for kommunale hjemmesider, så er hver kommune stadig unik. OPW gør det muligt at skabe og definere unikke og specielle løsninger og visuelle identiteter. Softwaren er en byggeplads, hvor man selv sælger sine byggeklodser.

Det har gjort tingene meget optimale for os. Vi kan tydeligt se en forbedring ifht. at have redaktører på, hvilket var meget vanskeligt med det gamle system. Vores medarbejdere er meget begejstrede, når vi underviser i det nye system.

 

Odder Kommune

En webløsning som samler kommunens kommunikationskanaler - og tilbyder en brugervenlig selvbetjeningsplatform.

Se Case

Hvad er OPW?

Over de senere år har forudsætningerne for succesfuld hjemmesideudvikling ændret sig meget for kommunernes perspektiv. På den ene side får kommunerne pålagt flere og flere budgetnedskæringer, og på den anden side opleves et konstant stigende krav til digitalisering af services. Løsningerne skal med andre ord være billigere, større og bedre. 

I 2014 startede udviklingen af konceptet OPW. Grundlæggende består konceptet af en software og et udviklingsfællesskab. En software, der i fællesskab af landets kommuner skaber fundament for en række standardintegrationer, som alle kommunerne har behov for. Et udviklingsfællesskab, der bygger på vidensdeling og sparring mellem de parter, der former fællesskabet og i samarbejde udvikler gennemarbejdede løsninger. Fællesskabet giver mulighed for at omkostningerne til løsningerne kan deles mellem medlemmerne og giver en større frihed til andre projekter, hvor hver enkel kommune kan skabe sin egen unikke visuelle identitet.  

Softwaren

OPW-softwaren er bygget i det danskudviklede og landskendte open source CMS Umbraco. Hertil er mere end 60 specialudviklet ekstraværktøjer integreret i frameworket, som løser en lang række kommunespecifikke behov inden for bl.a. tilgængelighed, brugeroplevelse, GDPR, administration, indholdsskabelse, integrationer, sikkerhed, m.fl.  Alle disse værktøjer er udviklet i samarbejde af medlemmerne i OPWYderligere tilknyttes et fælles UX-lag, der skal sikre brugeroplevelsen for borgerne på siden. Sidst giver OPW mulighed for individuel UI, som giver kommunerne mulighed for at præsentere deres egen visuelle identitet og design til sin side.

Udviklingsfællesskabet

OPW-udviklingsfællesskabet drives ud fra en grundtanke om, at ingen enkeltstående kommune har fordele af at stå alene om udvikling af borgerrettede digitale services. Udviklingsfællesskabet giver mulighed for at deles om drifts- og udviklingsomkostninger, i og med at regningen bliver delt mellem medlemmerne. Fællesskabet er med til at definere og investere i standardløsninger, som er fælles for kommunale hjemmesider, men også at udtænke unikke og innovative muligheder for den offentlige service på nettet.

OPW-softwaren er ikke blot udviklet til, men i ligeså høj grad også af kommunerne. Som en del af OPW-fællesskabet har man et ligeværdigt medejerskab og medfølgende stemmeret for strategiske mål, initiativspor og den fælles drifts- og udviklingspulje for OPW. Derudover deler medlemmerne sine erfaringer om deres daglige brug af OPW, hvilket er med til at generere nye løsninger 

I dag består OPW fællesskabet af 18 danske kommuner

Features

OPW indeholder en række nøje udvalgte features og værktøjer, der assisterer og hjælper redaktørerne i deres daglige arbejde. Nedenfor finder du et udpluk, og der kommer løbende nye features til.

Wanna talk?

Hvis du gerne vil mere om OpenPublic Web, så ring eller skriv gerne til os. 

CCO, Client Director

Phone: +45 5360 8320

Mail: oj@kruso.dk